Công ty Bánh Ngọt Hữu Bình

Đỉa chỉ: 184-174 Trần Hưng Đạo, Phường Ngoc Châu, TP Hải Dương.

  • Tell: +84 220 3853519 – 3852114
  • HOTLINE: +84 989 081 295 | 0982.420.984 ( MS. VÂN ANH)
  • Email: congtyhuubinh@gmail.com | Website: www.huubinh.com.vn

    +84 982 420 984