Bánh Cá Đôi Thập Cẩm
19 Tháng Tư, 2018
Thập Cẩm Lạp Xưởng Gà Quay
19 Tháng Tư, 2018
Show all
Bánh trung thu

Bánh Cá Chép Thập Cẩm


Bánh trung thu:

Bánh Cá Chép Thập Cẩm

Mã: 30. Danh mục: .
Mô tả

Bánh trung thu:

Bánh Cá Chép Thập Cẩm

Trọng Lượng : 680 gram

+84 982 420 984