Bánh Trung Thu Long Phụng Đại Phát
19 Tháng Tư, 2018
Bánh Cá Đôi Thập Cẩm
19 Tháng Tư, 2018
Show all
Bánh Trung Thu Hữu Bình

Bánh Mặt Trăng Thập Cẩm


Bánh Mặt Trăng Thập Cẩm

Mã: 32. Danh mục: .
Mô tả

Bánh Trung Thu Hữu Bình:

Bánh Mặt Trăng Thập Cẩm

Trọng Lượng : 400 gram

+84 982 420 984