Bánh Trung Thu Hữu Bình hộp 04 chiếc bánh nướng thập cẩm
Bánh Trung Thu Hữu Bình hộp 04 chiếc bánh nướng thập cẩm
6 Tháng Tám, 2020
Long Ngư Đại Phát 04 bánh ( Xanh lục)
7 Tháng Tám, 2020
Show all
Bánh Trung Thu Hữu Bình hộp 04 chiếc thập cẩm lạp xưởng gà quay

Bánh Trung Thu Hữu Bình hộp 04 chiếc thập cẩm lạp xưởng gà quay


Bánh Trung Thu Hữu Bình hộp 04 chiếc thập cẩm lạp xưởng gà quay

Mô tả

Hộp 04 chiếc thập cẩm lạp xưởng gà quay

Quy cách: 01 hộp 04 chiếc ( 200g/01 chiếc)

(Mẫu bao bì sẽ được thay đổi theo từng thời điểm)

Mã sp: HB30

Miêu tả sản phẩm:

Bánh Trung Thu Hữu Bình hộp 04 chiếc thập cẩm lạp xưởng gà quay.

Trong hộp gồm có 04 chiếc bánh nướng dẻo: vị thập cẩm truyền thống và vị đậu xanh ( lá dứa)

http://banhkeohuubinh.com.vn
https://huubinh.vn/
https://huubinh.com.vn/

+84 982 420 984