Bánh Trung Thu Long Phụng Sum Vầy 6 chiếc
21 Tháng Tám, 2018
Bánh Trung Thu Long Phụng Đại Phát 4 bánh
21 Tháng Tám, 2018
Show all

Bánh Trung Thu Long Phụng Đại Phát hộp đỏ


Bánh Trung Thu Long Phụng

Mã: 34-1-1. Danh mục: .
Mô tả

Bánh Trung Thu Long Phụng Đại Phát

Trọng Lượng : 1200 gram
Trọng Lượng : 6 bánh

+84 982 420 984