Bánh Trung Thu Long Phụng Sum Vầy 4 chiếc
19 Tháng Tư, 2018
Bánh Trung Thu Hữu Bình
Bánh Mặt Trăng Thập Cẩm
19 Tháng Tư, 2018
Show all

Bánh Trung Thu Long Phụng Đại Phát


Bánh Trung Thu Long Phụng Đại Phát

Mã: 35. Danh mục: .
Mô tả

Bánh Trung Thu Long Phụng Đại Phát

Trọng Lượng : 1200 gram
Trọng Lượng : 6 bánh

+84 982 420 984