Thập Cẩm Lạp Xưởng Gà Quay Hộp 2 Chiếc
17 Tháng Tám, 2018
Thập Cẩm Lạp Xưởng Gà Quay KL 400g
17 Tháng Tám, 2018
Show all

Thập Cẩm Lạp Xưởng Gà Quay Xách Dây


Bánh trung thu thập cẩm:

Thập Cẩm Lạp Xưởng Gà Quay

Mã: 29-1-1. Danh mục: .
Mô tả

Bánh trung thu thập cẩm:

Thập Cẩm Lạp Xưởng Gà Quay

Trọng Lượng : 400 gram

+84 982 420 984