Thập Cẩm Lạp Xưởng Sá Xíu
19 Tháng Tư, 2018
Thập Cẩm Lạp Xưởng
19 Tháng Tư, 2018
Show all

Thập Cẩm Lạp Xưởng Jambon


Banh trung thu Jambon:

Thập Cẩm Lạp Xưởng Jambon

Mã: 27. Danh mục: .
Mô tả

Banh trung thu Jambon:

Thập Cẩm Lạp Xưởng Jambon

Trọng Lượng : 300 gram

+84 982 420 984