Thập Cẩm Lạp Xưởng Gà Quay KL 400g
17 Tháng Tám, 2018
Thập Cẩm Lạp Xưởng
21 Tháng Tám, 2018
Show all

Thập Cẩm Lạp Xưởng Sá Xíu KL 350g


Bánh trung thu thập cẩm:

Thập Cẩm Lạp Xưởng Sá Xíu

Mã: 28-1. Danh mục: .
Mô tả

Bánh trung thu thập cẩm:

Thập Cẩm Lạp Xưởng Sá Xíu

Trọng Lượng : 350 gram

+84 982 420 984