Thập Cẩm Lạp Xưởng Gà Quay
19 Tháng Tư, 2018
Thập Cẩm Lạp Xưởng Jambon
19 Tháng Tư, 2018
Show all

Thập Cẩm Lạp Xưởng Sá Xíu


Bánh trung thu thập cẩm:

Thập Cẩm Lạp Xưởng Sá Xíu

Mã: 28. Danh mục: .
Mô tả

Bánh trung thu thập cẩm:

Thập Cẩm Lạp Xưởng Sá Xíu

Trọng Lượng : 720 gram

+84 982 420 984