Mâm quả bánh xu xê ngày cưới (bánh phu thê) là một trong những mâm quả bánh cưới truyền thống không thể thiếu trong ngày cưới hỏi của người Việt.

Bánh cưới hỏi xin giới thiệu các mẫu mâm quả bánh xu xê (bánh phu thê) đẹp hiện nay:

  1. Mâm quả bánh xu xê hộp lá dừa

 

mâm quả bánh xu xê ngày cưới mẫu truyền thống, với ngôi sao trên cùng

2. Mâm quả bánh xu xê ngôi sao xếp tháp

3. Mâm quả bánh xu xê hộp hoa mai 3D

4. Mâm quả bánh xu xê hoa mai 3D tháp cao

bánh phu thê hộp hoa mai xếp tháp đẹp và sang trọng trong ngày ăn hỏi

5. Mâm quả bánh phu thê song hỷ đỏ

 

6. Mâm quả bánh xu xê trần

Mâm quả bánh xu xê cưới đẹ
+84 982 420 984