Lễ cưới và lễ ăn hỏi là những nghi lễ đặc biệt quang trọng trong ngày cưới hỏi của người Việt. Vậy hãy cũng Bánh Cưới Hỏi Tìm Hiểu về quy trình và những nghi lễ ăn hỏi truyền thống nhé!

Thông thường mâm quả cưới sẽ do nhà trai chuẩn bị theo yêu cầu của nhà gái và được mang đến nhà gái trong đám hỏi. Đội bê quả đám cưới được nhà trai sắp xếp theo thứ tự.

Quy trình trao mâm quả cưới cho nhà gái được thực hiện theo thứ tự như sau:

Chuẩn bị đội hình bưng mâm quả cưới

Hai gia đình sẽ bàn bạc và thống nhất trước về số lượng tráp.

Nhà trai sẽ chuẩn bị đội bê tráp nam tương ứng với số lượng tráp đã định và nhà gái cũng chuẩn bị đội hình bê tráp tương ứng.

Tới đúng ngày đã định, đoàn đại diện nhà trai sẽ lên đường bưng mâm quả đám cưới sang nhà gái.

cách bưng mâm quả đám cưới
Nhà trai, nhà gái nên chọn người bưng mâm quả trước

Quy Trình và Nghi Lễ Ăn Hỏi

Khi tới giờ lành đã được chọn, nhà trai sẽ sắp xếp đội hình theo thứ bậc trong gia đình, đi đầu là ông bà, bố mẹ, chú rể và đội bưng quả đám cưới sau đó là các thành viên liên quan trong gia đình.

Sau khi hai gia đình chào hỏi xong, đoàn bê tráp nam sẽ trao lễ cho đội bê tráp nữ để đỡ mâm quả vào trong nhà.

Đội bê tráp nam và đội bê tráp nữ sẽ trao những phong bao lì xì cho nhau, đây được gọi là hình thức trả duyên. Các phong bì này đã được hai gia đình chuẩn bị sẵn tiền bên trong.

Thủ tục trao quả đám cưới

Sau khi trao tráp gia đình hai nhà sẽ cùng ngồi nói chuyện, uống nước và thăm hỏi với nhau. Đầu tiên, gia đình nhà gái sẽ giới thiệu đại diện trong buổi lễ, để đáp lại lời giới thiệu nhà gái, đại diện nhà trai cũng đứng lên có vài lời phát biểu và giới thiệu đại diện gia đình nhà gái.

Đại diện gia đình nhà trai phát biểu lý do buổi lễ. Gia đình nhà gái cũng đứng lên nói lời cám ơn và chấp nhận tráp ăn hỏi của nhà trai.

Mẹ chú rể và mẹ cô dâu cũng sẽ mở tráp ăn hỏi.

cách bưng mâm quả đám cưới
Nhà trai trao tráp cho nhà gái

 dâu ra mắt hai bên gia đình

Gia đình nhà gái sau khi chấp nhận tráp ăn hỏi nhà trai sẽ cho phép chú rể vào trong phòng đón cô dâu xuống chào hai họ, trước khi chú rể lên đón, cô dâu không được xuất hiện trong buổi lễ.

 dâu sẽ xuống chào hỏi và rót nước mời gia đình chú rể, ngược lại chú rể rót nước mời gia đình cô dâu.

Thông thường, mẹ cô dâu sẽ dắt tay cô dâu ra mắt hai bên họ hàng gia đình.

+84 982 420 984