Bánh trung thu
Bánh Cá Chép Thập Cẩm
19 Tháng Tư, 2018
Thập Cẩm Lạp Xưởng Sá Xíu
19 Tháng Tư, 2018
Show all

Thập Cẩm Lạp Xưởng Gà Quay


Bánh trung thu thập cẩm:

Thập Cẩm Lạp Xưởng Gà Quay

Mã: 29. Danh mục: .
Mô tả

Bánh trung thu thập cẩm:

Thập Cẩm Lạp Xưởng Gà Quay

Trọng Lượng : 840 gram

+84 982 420 984